Home

rss

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website hrw.belgie.be.

Nalevingsstatus

Rekening houdend met de niet-toegankelijke inhoud hieronder voldoet deze website deels aan de eisen voor toegankelijkheid.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op een controle van enkele pagina's van de site door de communicatiedienst van de FOD Werkgelegenheid met behulp van de BOSA Accessibility Check.

Niet – toegankelijke inhoud

  • In de rubriek Statistieken worden er Iframes gebruikt om de gepubliceerde statistieken door de Nationale Bank van België te tonen. Deze Iframes zijn niet altijd toegankelijk (horizontaal scrollen,…)
  • Op deze site kunnen documenten worden geraadpleegd of gedownload die niet toegankelijk zijn
  • De anti-spam test van het contactformulier is niet volledig toegankelijk.

Voorgestelde alternatieven

Momenteel bestaan er geen alternatieven voor de niet-toegankelijke elementen.

Verbeteringsplan

Wij proberen oplossingen te vinden voor de verschillende hierboven vermelde toegankelijkheidsproblemen. De beschikbare oplossingen zullen in de volgende updates van de site worden toegepast.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 9/12/2021

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 9/12/2021

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen door een e-mail te sturen naar redac.website@werk.belgie.be.

Handhavingsprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op de website werk.belgie.be onder de rubriek Contact > Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
E-mail: contact@federaalombudsman.be
Website: www.federaleombudsman.be