Home

rss

De demografie bestudeert de kenmerken van bevolkingsgroepen en hun dynamiek aan de hand van thema's als het geboortecijfer, de vruchtbaarheid, het sterftecijfer, het huwelijkscijfer en de migratie. Ze analyseert de veranderingen van die verschijnselen in tijd en ruimte, naargelang van het sociaaleconomische en culturele milieu. 

Demografische schommelingen kunnen zeer belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt en moeten om die reden in de hier toegelichte totale analyse worden opgenomen.

Over de invloed van de recente migratiestromen heeft mevrouw Marcia De Wachter een mededeling uitgebracht over de economische gevolgen van de instroom van vluchtelingen in België. Een volledig artikel verscheen in het Economisch tijdschrift van de Nationale Bank.

Documentatie

Bron: Nationale Bank van België