Home

rss

Europa 2020 is de groeistrategie die de Europese Unie voor de komende 10 jaren heeft goedgekeurd. In een wereld in verandering moet de Unie een intelligente, duurzame en inclusieve economie worden. Deze drie elkaar versterkende prioriteiten moeten de Unie en haar lidstaten helpen de werkgelegenheid, de productiviteit en de sociale cohesie op een hoog niveau te houden.

Concreet streeft de Europese Unie 5 ambitieuze doelstellingen na over werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale integratie en energie (en bestrijding van de klimaatverandering). De doelstellingen moeten bereikt worden tegen 2020. Iedere lidstaat heeft in elk van die domeinen eigen nationale doelstellingen vastgesteld. Maatregelen die op Europees en nationaal vlak worden genomen, ondersteunen de strategie.

Documentatie

Bron: Nationale Bank van België